DUISinfl

Duister Maanlicht

Influisteringen Van De Duivel

NEW CD
$ 19.00

Label : Christian Metal Underground Records   Year : 2021

2 in stock

SKU: 10630 Category:

TRACK LISTING:
Verweerd En Zwartgeblakerd (Weathered And Blackened)
Ketterjacht (The Persecution Of Heretics)
Platvloers En Plompverloren (Crude And Blunt)
Bedriegers, Kwakzalvers, Die Verdoemde Hekserij! (Cheaters, Charlatains And Doomed Witchcraft!)
Ontaard, Zedeloos En Goddeloos (Degenerate, Immoral And Godless)
Volksverlakkerij (Misleading Of People)
Het Oog van de Storm (The Eye Of The Storm)
De Alruin (The Mandrake)